Jak wygląda współpraca?

W czym pomoże mi architekt?

Przeprowadzamy szczegółową rozmowę i przeprowadzamy ankiety, aby jak najdokładniej poznać życzenia, oczekiwania i potrzeby Klienta.

Już wstępne informacje i materiały od Klienta pozwalają nam określić zakres potrzebnej dokumentacji formalno – prawnej i uzgodnień. Ustalamy wspólnie z Klientem podział zadań w pozyskiwaniu wymaganych formalności stosownie do zakresu projektu.

 

Na podstawie rozmów, ankiet i szeregu analiz tworzymy kilka wstępnych wersji projektu, które przedstawiamy Klientowi oraz pomagamy w wyborze najoptymalniejszego wariantu.

Jeśli przedmiotem opracowania jest istniejący obiekt, przeprowadzamy uprzednio dokładną inwentaryzację architektoniczno – budowlaną oraz sporządzamy dokumentację fotograficzną.

Przed przystąpieniem do zasadniczych prac projektowych występujemy w imieniu Klienta o wszelkie wymagane uzgodnienia z gestorami mediów, warunki techniczne przyłączeniowe i pozostałe konieczne dokumenty.

Równolegle do pozyskiwania wymaganych formalności, w odniesieniu do wybranej koncepcji opracowujemy wielobranżową dokumentację projektową oraz w razie konieczności zapewniamy opinie rzeczoznawców. Na życzenie Klienta pomagamy w uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę przeprowadzając w jego imieniu wszelkie procedury urzędowe.

 

Na życzenie klienta zapewniamy nadzór autorski, by zadbać o realizację zgodną z projektem z poszanowaniem zasad sztuki budowlanej oraz estetyki wykonania.