Informacje kontaktowe

 • Obszar naszego działania skupia się głównie na Podbeskidziu, a także Śląsku Cieszyńskim: Bielsko – Biała, Skoczów, Cieszyn. Jesteśmy jednak mobilni, przez co nie ograniczamy się do konkretnej lokalizacji. Jeśli zatem jesteś zainteresowany współpracą – skontaktuj się z nami: napisz, zadzwoń – przyjedziemy do Ciebie i spotkamy się w dogodnym dla Ciebie miejscu!
 • Addres:Pierściec, ul. Siewna 18
 • Telefon:506 086 920
 • Strona internetowa:https://archizen.pl

Skontaktuj się z nami

FAQ

Często zadawane pytania

Cena projektu wynika m.in. z:

 • czasu pracy, jaki projektant poświęca na prace projektowe i przygotowanie dokumentacji formalno – prawnej
 • kosztów pracy, takich jak: licencje na oprogramowanie projektowe, utrzymanie sprzętu, koszty dojazdu itp.
 • kosztów projektów branżowych, takich jak: instalacja elektryczna, konstrukcja itp.
 • koszty pozyskania warunków i uzgodnień z gestorami mediów
 • koszt wydruku dokumentacji projektowej

Tańsze rozwiązania to dla nas rozwiązania architektoniczne, instalacyjne i materiałowe, które pozwalają dzięki mądrej początkowej inwestycji zaoszczędzić pieniądze w dłuższym wymiarze czasu.

Przeprowadzamy z klientem szczegółową rozmowę na temat jego wymagań odnośnie projektu w kontekście realiów sytuacji rynkowej i możliwości finansowych. Aby minimalizować konieczność posiadania wkładu własnego i zdolności kredytowej należy planować dom dopasowany do naszych rzeczywistych potrzeb, wykorzystywać dostępne alternatywne opcje finansowania, takie jak np. dziedziczenie majątku, dzierżawa gruntu, projekt małego domu z pominięciem konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, dom modułowy, dom mobilny, wykorzystywanie materiałów recyclingowych, budowa sposobem gospodarczym i wykorzystanie dostępnego dla nas kapitału ludzkiego – pomocy rodziny lub przyjaciół, osób zaangażowanych.

 • posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z zapewnieniem dostępu do drogi publicznej
 • uzyskanie koniecznych uzgodnień od gestorów sieci
 • uzyskanie mapy do celów projektowych
 • uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku braku miejscowego planu dla naszej nieruchomości)
 • opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego

W zależności od preferencji Klienta możemy dzięki udzielonemu nam pełnomocnictwu zająć się kompleksowo przygotowaniem pełnej dokumentacji formalno – prawnej. Często Klient posiada już część potrzebnych dokumentów, które razem sprawdzamy i omawiamy i ustalamy indywidualny plan działania.

Po stronie Klienta pozostaje zapewnienie kwestii własnościowych do danej nieruchomości oraz udokumentowanie dostępu do drogi publicznej.

Po naszej stronie pozostaje opracowanie projektowe, koordynacja branżowa i skompletowanie pełnej dokumentacji wraz z wnioskami.

Projekt typowy jest tańszy, ponieważ przygotowany jest jako produkt dla wielu potencjalnych Klientów. Każdy projekt typowy wiąże się z uzyskaniem dokumentów formalnych i map, jak w projekcie indywidualnym. Dodatkowo architekt musi opracować projekt zagospodarowania terenu. Zależnie od zmian w projekcie typowym, jakich potrzebuje klient określamy wymagany czas na ich wprowadzenie. Zmiany konstrukcyjne, instalacyjne itp. wiążą się z dodatkowym kosztem. Przed zakupem projektu typowego Klient powinien wiedzieć, jakich zmian oczekuje i upewnić się, iż licencja na projekt dopuszcza korekty w wybranym zakresie.

Podczas projektowania indywidualnego „na miarę” podchodzimy do tematu z drugiej strony. Zakładamy odpowiedni czas projektowy, wliczamy wszystkie konieczne branże i dopasowujemy całość pod wymagania Klienta. Taki projekt procentuje w dłuższym wymiarze czasu, ponieważ poprawia komfort użytkowania obiektu, jest doskonale dopasowany do indywidualnych oczekiwań i wymagań, a także daje dodatkowe oszczędności związane z zastosowaniem wybranych przez Klienta rozwiązań, takich jak: docieplenie budynku, panele fotowoltaiczne, pompa ciepła, rekuperacja itp.

Dom inteligentny kojarzy się z najnowocześniejszymi technologiami kosmicznymi i rozwiązaniami rodem z filmów science-fiction. Przeważnie z góry zakładamy, że takie rozwiązania muszą być bardzo drogie. W praktyce rozwiązania inteligentne nie muszą obejmować każdej możliwej dziedziny, jaką znajdziemy w typowym obiekcie. Mogą być indywidualnie dopasowane do potrzeb klienta oraz być zorientowane pod kątem oszczędności. W skład takich rozwiązań może wchodzić na przykład inteligentny system ogrzewania domu lub specjalnie zaprojektowane instalacje elektryczne. Rozwiązania inteligentne mogą również być zorientowane na bezpieczeństwo, na komfort użytkowników lub na marketing, usługi czy produkcję w przypadku budynku usługowego komercyjnego. Przykładami takich zastosowań mogą być interfejsy graficzne dla Klienta, sterowanie oświetleniem i roletami okiennymi zależne od pory dnia lub miejsca przebywania użytkownika, określenie stref dostępu dla klientów oraz pracowników, inteligentna reklama wizualna, sprzęgnięcie sprzedaży bezpośredniej oraz prodkucji z e-marketingiem.

Audyt efektywności energetyczny jest potrzebny do uzyskania tzw. Białych Certyfikatów, dotacji unijnych, dopłat rządowych itp.