Według najnowszych prognoz, Polska za kilka lat może znaleźć się na 4. miejscu w Europie pod względem pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, głównie dzięki fotowoltaice (źródło). Poniekąd za taki stan rzeczy odpowiada nadchodzący kryzys węglowy. Po pierwsze, jest on spowodywany wycofywaniem się państw z wykorzystywania paliw kopalnych do wytwarzania energii. Ponadto, o skutkach nadmiernej eksploatacji pisałam w tym artykule. Fotowoltaika jest najpopularniejszym ogólnodostępnym sposobem wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Czy zatem w dobie nadchodzącego kryzysu energetycznego warto rozważyć własną elektrownię fotowoltaiczną? Czy fotowoltaika ma szansę sprawdzić się w polskich warunkach?

Fotowoltaika a polskie prawo

Na początek kilka kwestii formalnych. Polskie prawo bardzo szczegółowo reguluje kwestie związane z odmawialnymi źródlami energii. Co więcej, forma tych regulacji jest dość przejrzysta i korzystna dla potencjalnego prosumenta. Dodatkowo, media informują o o przyjęciu nowelizacji Ustawy o OZE – prosumentem mogą zostać przedsiębiorstwa (dotyczas mogły nimi być wyłącznie osoby prywatne). Obecnie nie ma konieczności występowania o pozwolenie na budowę instalacji fotowoltaicznej do 40 kW. Przy instalacjach typu on-grid nadwyżki energii z okresu letniego można odzyskać bezpłatnie od swojego dostawcy. Pomniejszone będą one o 20% przy instalacjach do 10 kW oraz o 30% przy instalacjach 10-40 kW.

Jak działa instalacja fotowoltaiczna?

Instalacje fotowoltaiczne można podzielić na dwa typy. Pierwszy typ, off-grid, jest wykorzystywany w miejscach, gdzie nie jest możliwe podłączenie się użytkownika do sieci. Jego działanie opiera się na produkcji i magazynowaniu niewykorzystanej na bieżąco energii w akumulatorach. Typ ten jest dużo mniej popularny z powodu wciąż dość wysokich kosztów akumulatorów. Ich cena jednak systematycznie spada, przez co przewiduje się wzrost liczby tego typu instalacji w regionie.

Schemat systemu off grid
Schemat systemu typu off-grid

Drugim typem, zdecydowanie najpopularniejszym, jest instalacja on-grid. Wymaga ona stałego podłączenia do sieci, ponieważ falownik musi być z nią stale zsynchronizowany. W budynku jest instalowany licznik dwukierunkowy, który mierzy zarówno zużycie energii, jak i jej nadwyżki. Niewykorzystana na bieżąco wyprodukowana energia trafia do sieci, a jej nadwyżki (pomniejszone do 80% w przypadku mniejszych instalacji) możemy odzyskiwać w czasie, gdy instalacja nie pokrywa naszego zapotrzebowania w 100% (np. miesiące zimowe). Ten typ instalacji to na chwile obecną najkorzystniejsze rozwiązanie. Akumulatory wykorzystywane w systemie off-grid są jeszcze zbyt drogie, by móc pozwolić sobie na samowystarczalność, natomiast tzw. “magazynowanie w sieci” za cenę 20% wyprodukowanej energii jest dużo tańsze niż zakup baterii, a obsługa i utrzymywanie sieci jest zawsze po stronie dostawcy, przez co nie trzeba dodatkowych funduszy na bieżące naprawy i koszty eksploatacji.

Schemat systemu on grid
Schemat systemu typu on-grid

Jak zacząć?

O instalacji fotowoltaicznej warto pomyśleć juz na etapie projektowania budynku. Usytuowanie budynku na działce oraz jego forma i kształt powinny umożliwiać jak najefektywniejsze korzystanie z fotowoltaiki. W przypadku budynku już istniejącego stosuje się stelaże, dzięki którym możliwe jest ustawienie paneli w kierunku padania promieni słonecznych niezależnie od orientacji obiektu. Każdy przypadek jest indywidualny, dlatego zaleca się za każdym razem kontakt z projektantem architektonicznym oraz ds fotowoltaiki. Optymalny kąt ustawienia paneli względęm Słońca można sprawdzić m.in. tutaj.

Kolejna ważną sprawą jest zapotrzebowanie na energię elektryczną. Na każdym rachunku za prąd podano bieżące zużycie energii. Zazwyczaj projektuje się instalacje w oparciu o ok. 120% bieżącego zapotrzebowania. Tutaj można przeliczyć, jaka moc instalacji jest nam potrzebna. Jest to niezwykle ważny etap, od którego zależy łączny koszt przedsięwzięcia, potencjalne zyski i stopa zwrotu inwestycji. Już od początku działania instalacji można zobaczyć efekty w postaci znacznego obniżenia rachunków za prąd.

Rzecz, która jednak najbardziej wszystkich interesuje to cena przedsięwzięcia. Średnio można wycenić 1 kW instalacji fotowoltaicznej na 7 000 zł. Zazwyczaj pełen koszt przydomowej elektrowni dobrej jakości zamyka się w kwocie 45 000 zł. Jest to kwota bardzo wysoka i przy stopie zwrotu inwestycji w granicach 10-12 lat może okazać się nieopłacalna. Inaczej sprawa wygląda, jeśli chcielibyśmy skorzystać z dofinansowania. Gminne programy bezzwrotnych dotacji wahają sie w granicach od 40% do nawet 85% kosztów instalacji! W takich przypadkach założenie instalacji fotowoltaicznej jest bardzo korzystne finansowo.

Zachęcam do zapoznania się z programami dofinansowań w swoich gminach oraz rozważeniu korzyści, ktore niesie ze sobą fotowoltaika. Ponadto, należy pamiętać o wyborze doświadczonych projektantów, którzy umożliwią wyciągnięcie z naszej instalacji maksimum jej możliwości.

Kinga

Zachęcam do dyskusji w komentarzach do artykułu, a także do polubienia nas na Facebook'u i Instagramie.

Zobacz także:

Dodaj komentarz