Projekt termomodernizacji

Celem termomodernizacji jest zmniejszenie kosztów ogrzewania (już istniejącego budynku) osiągane dzięki inwestycji w docieplenie, likwidacji źródeł utraty ciepła, jak również instalacji energooszczędnych i zarazem mniej uciążliwych dla zdrowia rozwiązań grzewczych.